Posadzki, Wylewki, Anhydryt

Posadzki - wylewki anhydrytowe

Podłoga stanowi jeden z ważniejszych elementów w każdym obiekcie budowlanym.
Zanim jednak przystąpi się do układania wierzchniej warstwy podłogi w postaci płytek czy parkietu konieczne jest wykonanie podkładu podłogowego.
To czy posadzka będąca warstwą podłogi, którą układa się bezpośrednio na podkład
będzie równa, estetyczna i trwała, pozbawiona spękań i nie pyląca zależy w duzej mierze od podłoża, na które ją ułożymy.

PROGRESS oferuje innowacyjne technologicznie rozwiązanie.
Nowoczesny materiał bedący płynnym jastrychem na bazie spoiwa anhydrytowego ma wiele zalet ułatwiających pracę i obniżających koszty zarówno w fazie projektowania, jak i w fazie wykonawczej.
Stanowi doskonałą alternatywę dla tradycyjnych rozwiązań podłogowych stosowanych w budownictwie.


WŁAŚCIWOŚCI SAMOPOZIOMUJĄCE
Przy niewielkim nakładzie pracy ciekła konsystencja gwarantuje łatwe rozlanie i wypoziomowanie się mieszanki.

PRZYSPIESZENIE PRAC WYKONAWCZYCH
Płynny jastrych anhydrytowy nie wymaga zbrojenia. Dodatkowo instnieje możliwość chodzenia po podkładzie po ok. 48h i rozpoczęcia dalszych prac budowlanych po 4 dniach. Już po około 7 dniach można włączyć ogrzewanie podłogowe.

OSZCZĘDNOŚĆ MATERIAŁÓW
Przy użyciu płynnego jastrycha anhydrytowego dopuszczalne jest zmniejszenie grubości wylewanej warstwy do 35 mm na warstwie izolacyjnej z podłożem.
W przypadku ogrzewania podłogowego isntieje możliwość ograniczenia grubości wylewanej warstwy nad przewodami grzewczymi nawet do 30-40 mm.

Posadzki anhydrytowe

Wylewki anhydrytowe wytwarzane w różnych klasach wytrzymałości.

Posadzki anhydrytowe - zalety:
- oszczędność w ogrzewaniu
- wytrzymałe bez konieczności zbrojenia
- samopoziomujące
- idealnie równa powierzchnia przy niewielkim nakładzie pracy

DOBRE PRZEWODNICTWO CIEPLNE PODKŁADU

Niska porowatość, pozwalająca na szybkie odd-awanie ciepła pomieszczeniu oraz homo-geniczność mieszanki sprawiają,
że produkt ten jest szczególnie zalecany w konstrukcjach z ogrzewaniem podłogowym